Stil Bewogen trajecten

Hieronder de mogelijke trajecten die je met je bijdrage mee kan steunen:

(kosten uitgaande van een groep van 15 zorgverleners en 15 mensen met dementie)

1/ Een kennismaking, ervaring en workshop rond contact maken volgens de ‘Bewogen’-methode, in 5 zorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen en bijkomende geïnteresseerde centra > Inspiratiesessie : € 2.745€ 

2/ De ontwikkeling van een werkmethode op maat. Doelstelling is de zorgverleners inzicht te geven in hoe zij de fysieke dialoog en het moment van intens luisteren kunnen integreren in hun dagelijkse werk en in de omgang met personen met dementie > Innovatieve samenwerking: € 8.850€.

3/ Een volledig traject in een zorgcentrum bekostigen: > Stil Bewogen Plus: € 4.290€

4/ Het maken van een professionele reportage om anderen te inspireren en het proces zichtbaarheid te geven > Videoreportage: € 1.700€

5/ Geïnteresseerden kunnen STIL BEWOGEN ook uitnodigen voor een persoonlijke sessie voor een mantelzorger samen met persoon met dementie.  > Stil Bewogen individueel :   245/dag, 2 dagen

(Dit traject  valt niet onder de steun van de Koning Boudewijnstichting.)