Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Inti vindt gegevensbescherming belangrijk. Wij respecteren jouw privacy conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de recente wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). In deze verklaring willen we helder en transparant informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Inti heeft een beperkte mailinglijst van ongeveer 400 adressen. Je staat op deze lijst omdat je ofwel:

Een persoonlijk contact van ons bent

Je al eens eerder voorstellingen of workshops volgde en aangaf interesse te hebben

Je al eens een voorstelling of workshop bij u thuis ontving

Je beroepsmatig interesse kan hebben in onze informatie

Wij gebruiken de persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

–          het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten en om deze bij jou te promoten;

–          om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van inti, indien wij zelf instaan voor de organisatie daarvan, vb. toonmomenten in eigen ruimte, projecten in eigen beheer, etc.;

–          het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor deze doeleinden en geven geen gegevens door aan derde partijen.

Als je onze nieuwsbrief ontvangt, bewaren we jouw gegevens tot het moment dat je je weer afmeldt. Je kan te allen tijde jezelf uitschrijven via onze nieuwsbriefmodule of ons via andere kanalen ervan op de hoogte brengen dat je je gegevens wil verwijderd zien. Wij geven daar dan onmiddellijk gehoor aan.

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

info@intivzw.be,