Leren door observeren

Bewoners met dementie worden bewogen door de dansers. De zorgverleners observeren in kleine groep. Er is ruimte voor vragen, uitwisseling en feedback.

LEREN

Door te observeren voelen de zorgverleners op welke manier de dansers de poort zoeken die hen toegang geeft tot de wereld van personen met dementie. Elke persoon is daarin verschillend en net dat maakt verbinding mogelijk. Er is ruimte voor vragen, uitwisseling en feedback.

RESULTAAT

Uit de reacties binnen Zorgbedrijf Antwerpen:

“Het is inspirerend om zelf fysiek beschikbaar te zijn naar de bewoners toe. Hoe belangrijk aanraking is en wat het doet, wat het emotioneel kan doen. Ik ga het meenemen en uitproberen in activiteiten “

“Wat wij nu doen is zorgen voor de bewoner. Met Stil Bewogen doe je samen iets met hen. Het is intiem, waarbij zij zelf ook een aandeel hebben. Het belang hiervan. Dit is echt een meerwaarde voor mensen die je anders niet kan bereiken.”

“Ik zie het belang van het aanraken van bewoners dat verder gaat dan het hygiënische.”

PRAKTISCH

De dansers bewegen 3 personen met dementie in tijdsblokken van 45 minuten, de zorgverleners van de afdeling observeren.

Aan deze observatie gaan altijd de INSPIRATIESESSIES en WORKSHOP AANRAKEN EN BEWEGEN vooraf.

© 2024 inti vzw